Ekodesign

Design finns i allt och ligger till grund för hur en produkt eller tjänst är utformad. Att ekodesigna en produkt eller tjänst innebär att göra den önskvärd för människor, att minimera dess miljöpåverkan samt att maximera affärsinverkan över hela livscykeln genom att designa ett cirkulärt system omkring den.

Det huvudsakliga syftet med ekodesign är att minska den totala miljöpåverkan hos en produkt eller tjänst. Begreppet ekodesign syftar på innovativa designlösningar, för både produkter och tjänster, som tar hänsyn till hela livscykeln – från utvinningen av råmaterial till produktion, distribution och användning – hela vägen till återvinning, reparation och avfall. Minimering av föroreningar under produktionsprocessen är minst lika viktigt som under produktens livstid. Ekodesign är ett flexibelt koncept under utveckling som bäst beskrivs som ett tillvägagångssätt snarare än som märkning på miljövänliga produkter.

Redo att börja med ekodesign? Utforska de åtta stegen i ekodesignhjulet nedan.